Magazyn MULTI dla DOS

Magazyn Multi DOS/Windows

Program do obsługi magazynu i sprzedaży. Obsługuje wiele magazynów i cenników.

Magazyn

 • obsługuje do 100 magazynów,
 • potrafi sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych w magazynie, uwzględnia rezerwacje,
 • obsługuje towary wg różnych zasad: standard, FIFO, LIFO i średnia ważona,
 • potrafi obliczyć stan magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić inwentaryzację,
 • obsługuje opakowania zbiorcze, zwrotne oraz lokalizację towaru.

Dokumenty i wydruki

 • faktury VAT, faktury VAT RR, paragony, dokumenty WZ,
 • faktury VAT do paragonów fiskalnych,
 • faktury VAT korygujące sprzedaży i zakupu,
 • faktury eksportowe w dowolnej walucie.
 • dostawa wewnątrz wspólnotowa i transakcja trójstronna,

Sprzedaż

 • obsługuje sprzedaż zarówno towarów jak i usług,
 • pozwala posługiwać się pięcioma cennikami sprzedaży (dla netto i brutto),
 • obsługuje rezerwację towarów,
 • obsługuje akwizytorów oraz pozwala na automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży dla grup odbiorców,
 • potrafi kontrolować limity zadłużenia kontrahenta w trakcie sprzedaży,
 • zawiera system windykacji należności wraz z naliczaniem odsetek i wystawianiem wezwań i not.

Produkcja

 • zawiera szereg funkcji pozwalających obsługiwać różnorodne procesy: od prostego konfekcjonowania po skomplikowaną produkcję ze zmiennymi warunkami technologicznymi, z uwzględnieniem tzw. nieszczęśliwych wypadków,
 • zawiera elementy kalkulacji gotowego wyrobu z surowców lub innych gotowych wyrobów,
 • zapewnia obsługę procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i strat, zwrotów do magazynu,
 • zawiera katalog kosztów dodatkowych umożliwiający umieszczenie w definicji wyrobu składników nieistniejących w magazynie.

Kasa

 • wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty Kasowe za dowolny okres,
 • pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno lub wszystkich razem,
 • pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia i hasła dla dowolnej liczby operatorów.

Rozliczenia – Przelewy

 • wystawia następujące dokumenty: Bankowy Dowód Wpłaty i Polecenie Przelewu (także dla organów podatkowych), Przekaz Pocztowy,
 • obsługuje różne rodzaje kont: starych i nowych (NBR/IBAN)
 • kontroluje stan rachunków bankowych firmy,
 • prowadzi terminowe rozliczenia z kontrahentami (Urząd Skarbowy, ZUS).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • obsługuje wiele typów drukarek (w tym atramentowe i laserowe) z możliwością rozbudowy bazy sterowników,
 • współpracuje z drukarkami fiskalnymi: POSNET DF-301, ELZAB FP-600/OMEGA, MEGABYTE MB-270, ORHMET DF-01, EMAR – DUO, OPTIMUS Spark, Wiking i Wiking Termik,
 • współpracuje z przenośnymi urządzeniami do sprzedaży w terenie: SET UNIVEX, PSION Workabout, ELZAB PARTNER
 • współpraca z kolektorami danych DENSO BHT i SYMBOL serii 3000/6000

Obsługa Kas Fiskalnych

 • obsługa kas fiskalnych: ELZAB: SYSTEM-600, wszystkie z serii ALFA i DELTA także poprzez modemy kasowe; IES ELECTRONICS; POSNET: PERSONAL, ECR; OPTIMUS: TANGO, RUMBA, PS-2000; DATECS MB550; umożliwia załadowanie kasy towarami z Magazynu (dla korzystających dotychczas tylko z Magazynu) oraz inicjację magazynu towarami z kasy (dla korzystających dotychczas tylko z kasy), opcja automatycznego nadawania NUMER_KF, wg którego towary są później pokazywane w kasie, kontroluje unikalność nazw dla kas II-giej generacji.

Konfiguracja

 • zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program do specyficznych wymagań,
 • posiada w pełni konfigurowalne stawki VAT (dowolna ilość i wartość stawek),
 • dopuszcza różne sposoby obliczania marży w trakcie zakupu,
 • obsługuje polskie znaki w kilku standardach.

Zabezpieczenia

 • zawiera hasłowy system (operatorzy z indywidualnymi uprawnieniami) zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych,
 • proponuje zmianę operatora, gdy wykonanie niedozwolonej opcji inicjuje operator bez uprawnień, pozwala zindywidualizować menu dla każdego operatora, oraz przypisać mu magazyn oraz kasę, na której pracuje,
 • zawiera system rejestracji zdarzeń (dla administratorów).

Inne możliwości

 • praca w sieciach komputerowych,
 • wykonuje wiele różnych raportów, m.in. magazynowych, finansowych, wartościowych,
 • umożliwia generowanie raportów własnych,
 • umożliwia wybór kilku towarów z raz otwartego słownika,
 • umożliwia archiwizację obszernych danych na wielu dyskietkach.