Delegacje

Oprogramowanie dla firm w których pracownicy są oddelegowywani do pracy w terenie.

Wersja podstawowa: 1 stanowisko

Cenna brutto:  492,00


Ceny netto dla  programu Delegacje

Nazwa

Delegacje

Wersja podstawowa 400,00 zł
Aktualizacja 200,00 zł
Kolejne stanowisko 100,00 zł
Aktualizacja kolejnego stanowiska

         100,00 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23 % podatku VAT


 Delegacje

Oprogramowanie dla firm w których pracownicy są oddelegowywani do pracy w terenie, wyjeżdżają w delegacje. Ułatwia znacznie pracę firmom zatrudniającym akwizytorów, przedstawicieli handlowych. INFOR System Delegacje jest zgodny z Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych.

Bezpieczeństwo i wiedza

 • Bezpieczeństwo i aktualność prawna,
 • Kontrola kosztów użytkowania samochodów służbowych,
 • Rozbudowane zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych.

Elastyczny rozwój firmy i systemu

 • Możliwość rozbudowy systemu o inne narzędzia,
 • Współpraca z pozostałymi modułami systemu,
 • Prosta instalacja i konfiguracja,
 • Praca w wielu systemach operacyjnych,
 • Możliwość wypełniania delegacji krajowych i zagranicznych.

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • intuicyjne rozliczanie wyjazdów służbowych - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego dla pracowników zatrudnionych na dowolnym stanowisku,
 • udogodnienia przyspieszające pracę, m.in. możliwość korzystania z wcześniej zdefiniowanych danych słownikowych, takich jak: pracownicy, miejsca delegacji, środki lokomocji,
 • sporządzanie wydruku polecenia wyjazdu służbowego pozwalającego na uzyskanie akceptacji przełożonego na odbycie podróży służbowej,
 • dodatkowe rozliczanie i kontrola przyznanych pracownikom ryczałtów kilometrowych, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego niezbędnego do zaksięgowania i zaliczenia kosztów,
 • kontrola kosztów dzięki możliwości prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zwaną popularnie kilmoetrówką,
 • INFOR System Delegacje prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
 • wygodne przeglądanie zestawień delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie, dzięki przejrzystym raportom,
 • rozbudowana funkcjonalność oprogramowania pozwala na rozliczanie delegacji zagranicznych, z uwzględnieniem obowiązujących za granicą i do granicy stawek delegacji, kosztów poniesionych za granicą według obowiązującego kursu waluty kraju.

Galeria delegacje


 

Pobierz demo dla Windows

 

Pobierz demo dla Linux