Delegacje

Oprogramowanie dla firm w których pracownicy są oddelegowywani do pracy w terenie, wyjeżdżają w delegacje. Ułatwia znacznie pracę firmom zatrudniającym akwizytorów, przedstawicieli handlowych. INFOR System Delegacje jest zgodny z Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych.

Bezpieczeństwo i wiedza

 • Bezpieczeństwo i aktualność prawna,
 • Kontrola kosztów użytkowania samochodów służbowych,
 • Rozbudowane zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych.

Elastyczny rozwój firmy i systemu

 • Możliwość rozbudowy systemu o inne narzędzia,
 • Współpraca z pozostałymi modułami systemu,
 • Prosta instalacja i konfiguracja,
 • Praca w wielu systemach operacyjnych,
 • Możliwość wypełniania delegacji krajowych i zagranicznych.

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • intuicyjne rozliczanie wyjazdów służbowych - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego dla pracowników zatrudnionych na dowolnym stanowisku,
 • udogodnienia przyspieszające pracę, m.in. możliwość korzystania z wcześniej zdefiniowanych danych słownikowych, takich jak: pracownicy, miejsca delegacji, środki lokomocji,
 • sporządzanie wydruku polecenia wyjazdu służbowego pozwalającego na uzyskanie akceptacji przełożonego na odbycie podróży służbowej,
 • dodatkowe rozliczanie i kontrola przyznanych pracownikom ryczałtów kilometrowych, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego niezbędnego do zaksięgowania i zaliczenia kosztów,
 • kontrola kosztów dzięki możliwości prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zwaną popularnie kilmoetrówką,
 • INFOR System Delegacje prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
 • wygodne przeglądanie zestawień delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie, dzięki przejrzystym raportom,
 • rozbudowana funkcjonalność oprogramowania pozwala na rozliczanie delegacji zagranicznych, z uwzględnieniem obowiązujących za granicą i do granicy stawek delegacji, kosztów poniesionych za granicą według obowiązującego kursu waluty kraju.