Porównanie funkcjonalności programów: Magazyn Start i Magazyn

Funkcjonalność Magazyn Standard Magazyn Biznes
Przyjęcia PW, PZ, Faktura zakupowa, WNT, Faktura RR, kartoteki oraz dokumenty korygujące V
V
Wydania: Paragon, WZ, RW, FV, Faktura Exportowa, FV WDT, FV marża, kartoteki oraz dokumenty korygujące  V  V

Dokumenty w postaci elektronicznej

 

X  V

Wiele magazynów

 

X V

Wiele cenników

 

V V

Wielowalutowość

 

V V 

Faktury cykliczne, automatyczne

 

V V

Obsługa urządzeń fiskalnych

 

V V

Zamówienia faktura PRO-Forma

 

X V
Słowniki definicji towarów, usług, stawki VAT, Kontrahenci, grupy towarów słownik cenników, walut, kursów walut, form płatności, jednostek kont bankowych V V

Kasa KP,KW, kartoteki, raport kasowy

 

X V

Prowadzenie wielu kas

 

V V

Rozrachunki od dostawców i odbiorców

 

V V

Produkcja

 

X V

Przelewy

 

X V

Wykorzystanie Internetu: alarmy pobieranie kursów walut współpraca z E-sklep

 

X V

Współpraca z modułami zaawansowanymi

 

X V

Raporty

 

V V

Użytkownicy i uprawnienia

 

V V

Praca w sieci

 

V V