Kadry i Płace

Program do rozliczanie płac pracowników. Wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Wersja podstawowa: 1 stanowisko

Cena netto:  990,00


Ceny netto dla  programu System Kadry i Płace

Nazwa

System Kadry i Płace
Wersja                      Wersja podstawowa 1 stanowiskowa
Zakup abonamentu 990,00 zł
Przedłużenie abonamentu 490,00 zł

Przedłużenie nieaktualnego abonamentu
590,00 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23 % podatku VAT


Ceny netto  programu System Kadry i Płace dla Biur Rachunkowych

Nazwa

System Kadry i Płace dla Biur Rachunkowych
Wersja                    

 Wersja podstawowa do 50 stanowisk

bez ograniczenia ilości firm

Zakup abonamentu 1290,00 zł
Przedłużenie abonamentu 590,00 zł
Przedłużenie nieaktualnego abonamentu 690,00 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23 % podatku VAT


System Kadry i Płace ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Wraz z programem Kadry i Płace otrzymujesz:

 • narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami firmy INFOR,
 • aktualizację przy zmieniających się przepisach,
 • współpracę z innymi modułami systemu,
 • bezpieczny i pewny program,
 • znakomitą pracę w sieci lokalnej i internetowej,
 • oszczędność czasu dzięki wielu operacjom wykonywanym automatycznie,
 • szybki start z programem, co ułatwia przyjazny interfejs,

Funkcjonalność programu Kadry i Płace:

Przejrzyste i rozbudowane rejestry pracownicze

 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób wpisanych w bazie,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy albo pracownika,
 • opcja przypisywania pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,
 • opcja indywidualnych ustawień parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,
 • rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,
 • ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP.

Intuicyjne sporządzanie płac i zleceń

 • możliwość sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty,
 • z opcją różnego zakresu składników na liście płac (różne rodzaje list płac), z czytelnym definiowaniem okresów rozliczeniowych oraz skutków terminów wypłaty dla rozliczeń podatkowych i ZUS,
 • możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,
 • obliczanie płac z opcją korekty (zmiany) przez użytkownika dokonanych wyliczeń,
 • automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyliczanie: a)dodatków za porę nocną, b)wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny c)wynagrodzenia za urlop (z rozróżnieniem składników stałych i zmiennych), d)wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych i innych zasiłków (z uwzględnieniem różnych sposobów uwzględniania składników płacowych w podstawie zasiłków), z wyrównywaniem do wartości minimalnego wynagrodzenia
 • możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
 • automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich,
 • możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • możliwość sporządzania własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.

Zgodne z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozliczanie z ZUS i US


Linki do filmów prezentujących wybraną funkcję programu:

1.Kadry i Płace - Rozpoczęcie pracy

2.Kadry i Płace - Gromadzenie informacji

3.Kadry i Płace - Obliczanie płac

4.Kadry i Płace - Wprowadzanie oraz rozliczanie umów cywilno - prawnych


Galeria Place


 

Pobierz demo dla Windows

 

Pobierz demo dla Linux