Instrukcja konfiguracji sieciowej DGCS System

 • Komputer, na którym będą umieszczone bazy danych, nazywamy serwerem. Na serwerze musi być uruchomiony Serwer Firebird. Jeżeli na serwerze jest Firewall, to trzeba go skonfigurować tak, aby udostępniać port 3050.
 • Uruchamiamy Infor System na serwerze, jeśli nie mamy tam zainstalowanego programu, to musimy przegrać na niego plik bazy nadrzędnej: db/BN i poniższe czynności wykonywać nie na serwerze, a na końcówce.
 • W oknie Konfiguracja baz danych wybieramy menu: Narzędzia -> Konfiguracja bazy nadrzędnej.
 • Jeśli okno nie pojawiło się, tylko uruchomił się moduł należy wyłączyć opcję Konfiguracja -> Ogólne -> Parametry -> Wielofirmowość -> Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych i ponownie uruchomić Infor System.
 • W oknie konfiguracji bazy nadrzędnej należy wybrać:
  • baza danych: sieciowa,
  • wpisać numer IP lub nazwą serwera,
  • podając ścieżkę (!!!lokalną!!!) do bazy nadrzędnej - pliku BN (domyślnie jest on w podkatalogu db głównego katalogu Infor System)
  • użytkownik i hasło do bazy: pozostają bez zmian.
  • zapisać zmiany.

  Przykład:
  mamy serwer o IP: 192.168.1.3 i zainstalowany Infor System w domyślnej lokalizacji (w Windows)

  						sieciowa
  						192.168.1.3
  						c:\dGCS\INFORSystem\db\BN
  						login: sysdba, hasło: masterkey (domyślnie wpisane)
  					

  Przykład:
  mamy serwer o IP: 192.168.1.3 i zainstalowany Infor System w domyślnej lokalizacji (w Linux)

  						sieciowa
  						192.168.1.3
  						opt/dGCS/DGCSSystem/db/BN
  						login: sysdba, hasło: masterkey (domyślnie wpisane)
  					
 • Zamykamy konfigurację baz danych i uruchamiamy ponownie program.
 • Kopiujemy plik bazaKonfNadrz.xml z głównego katalogu Infor System na wszystkie końcówki (zamieniając istniejące tam pliki) lub wykonujemy na końcówkach kroki od 3 do 5.

UWAGA!

Każdą tworzoną lub podłączaną bazą danych w Konfiguracji baz danych konfigurujemy jako sieciową wskazując IP serwera i podając lokalną ścieżkę do pliku bazy danych.